Stupnjevi

Programi i stupnjevi, odnosno razina jezičnog znanja škole stranih jezika Wotan temelje se na smjernicama dokumenta Vijeća Europe, Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (CEFR), koji definiraju 6 stupnjeva znanja jezika: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Temeljna postavka dokumenta Vijeća Europe, CEFR-a, jest stav da se znanje stranog jezika odvija u pet jezičnih djelatnosti koje su podjednako važne i s tom bi pretpostavkom trebalo započeti svako podučavanje kao i ispitivanje razine znanja stranog jezika:
- jezične strukture (gramatika i vokabular)
- čitanje s razumijevanjem
- slušanje s razumijevanjem
- pisanje
- govorna produkcija i govorna interakacija

Prijelaz iz jednog stupnja u sljedeći ovisi o stečenom znanju i napredovanju u korištenju različitih jezičnih znanja i vještina.

A:

A1 – pripremni korisnik
Pod pojmom pripremni korisnik podrazumijeva se osnovno znanje jezika, razumijevanje i korištenje jednostavnih i svakodnevnih izraza u komunikaciji.

A2 – temeljni korisnik
Pod pojmom temeljni korisnik podrazumijeva se da korisnik koristi komunikaciju u jednostavnim i svakodnevnim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu konverzaciju o poznatim temama i aktivnostima.

B:

B1 – razvojni korisnik
Pod pojmom razvojni korisnik podrazumijeva se razumijevanje jasnog, standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se korisnik svakodnevno susreće na poslu, u školi, pri slobodnim aktivnostima. Može komunicirati u većini situacija na putovanju. Može napisati jednostavni, povezani tekst na poznate teme ili na teme od posebnog osobnog interesa. Može opisati iskustva, događaje, ambicije i ukratko dati razloge i objašnjenja za svoje mišljenje i planove.

B2 – samostalni korisnik
Pod pojmom samostalni korisnik podrazumijeva se da korisnik može razumijeti glavnu ideju kompleksnog teksta, konkretne ili apstraktne teme, uključujući i diskusije u vlastitom specijaliziranom području. Može komunicirati s dovoljno fluetnosti i spontanosti s izvornim govornikom bez napora. Može napisati jasan, detaljan tekst na razne teme i objasniti svoja stajališta, navodeći pri tom prednosti i nedostatke raznih opcija.

C:

C1 – napredni korisnik
Pod pojmom napredni korisnik podrazumijeva se da korisnik može razumijeti zahtijevnije, duže tekstove različitih tema, te prepoznati implicitna značenja. Može se izraziti tečno i spontano bez vidljivog traženja potrebnog izraza, te koristiti jezik fleksibilno i tečno u svrhu društvenih, profesionalnih i akademskih postignuća. Može napisati jasan, cjelovit, detaljan i dobro strukturiran tekst na složene teme s cjelovitom i detaljnom rečenicom.

C2 – vrsni korisnik
Pod pojmom vrsni korisnik podrazumijeva se da korisnik može razumijeti s lakoćom gotovo sve što čuje ili pročita. Može sažeti podatke iz različitih izvora, bilo pisanih ili govornih, rekonstruirajući argumente u skladan iskaz. Može se izražavati precizno, tečno i spontano, prepoznavajući fine nijanse značenja čak i u složenim situacijama.