Tečajevi

Priprema za maturu iz engleskog jezika

Priprema za maturu sastoji se u ponavljanju i utvrđivanju gradiva, obnavljanju stečenog znanja i vježbe pisanja eseja. Priprema sadrži stručno osmišljene vježbe čitanja, slušanja i pisanja. Priprema za maturu dijeli se na pripremu za višu i nižu razinu. Postoje dva modela tečaja pripreme za maturu. Jedan model obuhvaća 60 školskih sati i tečaj traje cijelu školsku godinu. Ovakav model namijenjen je maturantima kojima je potrebna opširnija priprema, a sastoji se od učenja, ponavljanja, sistematiziranja i utvrđivanja gramatike, samostalnog čitanja na engleskom jeziku potrebne razine, te vježbi slušanja i pisanja. Nastava pripreme za maturu održava se subotom u trajanju od 2 školska sata (90 minuta) ili u suprotnoj smjeni od škole ukoliko su polaznici u istoj školskoj smjeni.

Fond sati: 60 školskih sati

Drugi model pripreme za maturu namijenjen je učenicima koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja pohađali tečajeve engleskog jezika ili bili više u doticaju s jezikom te nije naglasak na samom učenju gramatike jer ovi učenici su već savladali gramatičke strukture, već na utvrđivanju gramatičkih sadržaja, vježbama komunikacije i vježbama pisanja eseja. Drugi model obuhvaća 30 školskih sati nastave. Nastava pripreme za maturu održava se subotom u trajanju od 2 školska sata (90 minuta) ili u suprotnoj smjeni od škole ukoliko su polaznici u istoj školskoj smjeni.

Fond sati: 30 školskih sati