Tečajevi

Tečajevi za djecu od 5. do 8. razreda

Tečajevi za učenike od 5. do 8. razreda održavaju se dva puta tjedno u trajanju od 45 minuta ili 1 put tjedno u trajanju od 90 minuta (2 školska sata) u suprotnoj smjeni od redovne škole ili u popodnevnim satima prema rasporedu koji se utvrđuje na početku svake školske godine.

Fond sati: 66 školskih sati

Program tečajeva za starije osnovce prilagođen je uzrastu djece i osmišljen tako da sustavno razvija i usavršava jezične vještine: slušanje, govor, čitanje i pisanje. Naglasak je na daljnjem usvajanju gramatičkih struktura i razvijanju komunikacijskih kompetencija. Prateći razvoj i interese učenika ove dobi, nastavni plan i program obogaćen je temama i aktivnostima kojima se razvija dječja samostalnost, izražajnost i kreativnost. Zahvaljujući ovim postavkama, stariji osnovci na kasnijim stupnjevima učenja s lakoćom usvajaju zahtjevno srednjoškolsko gradivo i postižu tečno znanje stranih jezika.

Nakon redovitog i urednog pohađanja nastave, te uspješno položenog pismenog i usmenog ispita, polazniku se izdaje svjedodžba jednog od navedenih stupnjeva. Svjedodžba je vrijedan dokument o razini znanja jezika.