Tečajevi

Srednjoškolci

Tečaj se održava 1 put tjedno u trajanju od 90 minuta (2 školska sata). Nastava se održava subotom ili u suprotnoj smjeni od škole ukoliko su polaznici u istoj smjeni u školi.

Tečaj je sadržajem prilagođen potrebama i interesima učenika srednjoškolske dobi. Naravno, kao i kod svih ostalih tečajeva naglasak je na usvajanju i utvrđivanju gramatičkih struktura te na razvijanju govornih kompetencija na stranom jeziku. Cilj ove vrste tečaja je usavršavanje jezičnih vještina, odnosno obogaćivanje rječnika i daljnji razvoj slušanja, govora, čitanja i pisanja. Teme tečaja pokrivaju znanja i interese iz različitih područja: književnosti, povijesti, filma, sporta, kazališta, glazbene i likovne umjetnosti, znanosti kao zanimljivosti i novosti iz svijeta.

Fond sati: 60 školskih sati

Nakon redovitog i urednog pohađanja nastave, te uspješno položenog pismenog i usmenog ispita, polazniku se izdaje svjedodžba jednog od navedenih stupnjeva. Svjedodžba je vrijedan dokument o razini znanja jezika.