Tečajevi

Tečajevi za djecu od 1. do 4. razreda

Tečajevi za učenike od 1. do 4. razreda održavaju se 2 puta tjedno u trajanju od 1 školskog sata. Nastava je organizirana u suprotnoj smjeni od redovne škole ili u kasnim popodnevnim satima prema rasporedu koji se utvrđuje na početku svake školske godine. Za grupe polaznika koji dolaze iz drugih mjesta, organiziramo nastavu 1 puta tjedno u trajanju od 90 minuta (2 školska sata).

Fond sati: 64 školska sata

Mlađi osnovci, pod stručnim vodstvom profesora, redovitim pohađanjem nastave i kontinuiranim radom polažu čvrste gramatičke temelje i stječu široki vokabular. Tečajevi su osmišljeni s ciljem da se na zanimljiv i kreativan način, kroz niz zadataka i aktivnosti, potiče učenike na razvijanje kako govornih tako i vještina poput logičkog razmišljanja, predviđanja i zaključivanja, te pisanja. Napredak je vidljiv na svim razinama poznavanja stranog jezika, a učenje je poticajno, aktivno i zabavno.

Programi su tematski prilagođeni interesima i sposobnostima dobi učenika, a težište je na primjeni usvojenog znanja kroz kreativne aktivnosti, komunikaciju , pojedinačne i zajedničke projekte. Ovakav način učenja omogućuje brzo usvajanje jezika i zadovoljstvo sudjelovanja u svim aktivnostima na nastavi i kod kuće. Sustavnim, kontinuiranim radom i redovnim pohađanjem tečaja, učenici uspješno dolaze do najviših stupnjeva znanja stranih jezika. Stoga, ne čudi činjenica da djeca koja su započela s učenjem jezika u ranoj dobi ostvaruju odlične rezultate i bez poteškoća savladavaju strani jezik kojeg oni više i ne shvaćaju stranim jezikom jer sa sigurnošću prepoznaju i vladaju gramatičkim i komunikacijskim strukturama.

Nakon redovitog i urednog pohađanja nastave, te uspješno položenog pismenog i usmenog ispita, polazniku se izdaje svjedodžba jednog od navedenih stupnjeva. Svjedodžba je vrijedan dokument o razini znanja jezika.

Fond sati: 64 školska sata