Tečajevi

Potvrda o znanju jezika

Ispiti provjere znanja stranog namijenjeni su svima kojima je potrebna potvrda o aktivnom znanju jezika.

Ispit iz aktivnog znanja jezika sastoji se od dva dijela: pismenog i usmenog.

Pismeni dio sadrži provjeru iz:
- gramatičkih struktura i vokabulara
- čitanja s razumijevanjem
- slušanja
- pisanja (esej, članak ili pismo)

Usmeni dio sastoji se od:
- razgovora s kandidatom

Trajanje ispita: 90 minuta.

Prijava ispita::

Ispit je potrebno prijaviti najmanje sedam dana prije polaganja na jednoj od adresa škole.

Izdavanje potvrde:

Nakon uspješno položenog ispita, kandidatu se izdaje potvrda o razini znanja općeg jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR).