Tečajevi

Strukovni tečajevi

Specijalizirani tečajevi ili tečajevi jezika struke fokusirani su na savladavanje i usvajanje svakodnevnih, realnih situacija, a naglasak je na vokabularu, izrazima, konverzaciji i temama usko povezanih s djelatnošću kojom se polaznik bavi.
Ovakvi tečajevi podrazumijevaju da polaznik ima određeno znanje jezika, barem razinu A1. Izdvajamo specijalizirane tečajeve za turističke djelatnike: kuhare, konobare, recepcionere i nautičare. Nastava se održava 2 puta tjedno po 90 minuta ili 3 puta tjedno po 60 minuta.

Nakon odslušanog programa, te uspješno položenog pismenog i usmenog ispita, polazniku se izdaje potvrda o završenom tečaju.

Fond sati: 40 školskih sati.