Tečajevi

Tečaj poslovnog jezika

Tečaj poslovnog jezika namijenjen je polaznicima koji već posjeduju određeno znanje jezika, barem razinu A2. Cilj tečaja je osposobiti polaznike za samostalnu komunikaciju s poslovnim partnerima u različitim poslovnim situacijama, promptnoj komunikaciji telefonom, kao i pismenoj korespondenciji.

Nastava se održava 2 puta tjedno po 90 minuta (2 školska sata).

Nakon odslušanog programa, te uspješno položenog pismenog i usmenog ispita, polazniku se izdaje potvrda jednog od navedenih stupnjeva. Potvrda je vrijedan dokument o razini znanja jezika.

Fond sati: 70 školskih sati.