Tečajevi

Klasični tečaj općeg jezika

Klasičan tečaj općeg jezika održava se 2 puta tjedno u trajanju od 90 minuta (2 školska sata) i nastava je organizirana u malim grupama. Pri upisu vršimo temeljitu provjeru znanja i razvrstavanje polaznika u skladu s njihovim predznanjem, a završna provjera znanja podrazumijeva pismeni i usmeni ispit, te izdavanje svjedodžbe nakon redovitog pohađanja nastave i uspješno položenog ispita. Svjedodžba je vrijedan dokument o razini znanja jezika.

Fond sati: 70 školskih sati.