Tečajevi

Ubrzani tečaj općeg jezika

Kao što i sam naziv govori ubrzani tečaj namijenjen je polaznicima koji trebaju savladati same osnove jezika i kao podloga za neki od strukovnih tečajeva stranog jezika. Nastava se održava 2 puta tjedno u trajanju od 2 školska sata (90 minuta) ili 3 puta tjedno po 60 minuta.

Nakon urednog pohađanja tečaja, te uspješno položenog pismenog i usmenog ispita, polazniku se izdaje potvrda o završenom tečaju.

Fond sati: 40 školskih sati.